2020-målet är redan uppnått

25 juni 2019

Sveriges och Norges gemensamma mål om 28,4 TWh förnybar elproduktion till 2020 har uppnåtts, ett och ett halvt år i förtid. Den 24 maj godkändes den anläggning som innebar att målet uppnåddes.

I Sverige har det tillkommit 20 TWh och i Norge 8,4 TWh ny förnybar kraft. Vindkraften dominerar och står för hela 63 procent av utbyggnaden. Vattenkraft och biokraft har bidragit med 21 respektive 15 procent.

Den pågående utbyggnaden av vindkraft gör det sannolikt att det svenska målet om ytterligare 18 TWh kommer att nås långt före 2030. Sveriges mål är att nå 100 procent förnybar elproduktion till 2040.

Läs hela Energimyndighetens pressmeddelande här.

Gripklo man