Angående Sveriges Radio Ekots rapportering om uppsägning av bundna elavtal

7 september 2022

Norrtälje Energi undersöker inte möjligheten att säga upp bundna elavtal som tecknats med våra kunder. Vår inställning är att stå upp för våra kunders ingångna avtal. Vi planerar inte för något annat just nu.

Länkar till nyheter:
Elbolag vill säga upp bundna avtal – hänvisar till force majeure – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio
Elbolag vill säga upp bundna elavtal – minister kallar till möte efter Ekots rapportering

Papper och penna