Anmälan till Hållbarhetsdagarna 2022 är nu öppen

4 maj 2022

Nu har vi för tredje året i rad bjudit in alla blivande sjätteklassare i kommunen till höstens 1899-projekt ”Hållbarhetsdagarna 2022”.

Det blir en dag i hållbarhetens tecken för hela klassen där vi vill hjälpa till att öka kännedomen om de 17 globala målen och Agenda 2030.
En del av dagen kommer klassen att få tillbringa på Färsna Gård i samarbete med Norrtälje Naturcentrum – Utomhuspedagogik och där fokus ligger på odling, kretslopp, vatten och energi. Resterande delen av dagen tillbringas på vårt kraftvärmeverk Arsta där klassen får gå på en spännande rundvandring och lära sig hur vi producerar el och fjärrvärme.

Så ska du börja klass 6 till hösten eller är du förälder till en blivande sjätteklassare, tipsa gärna era lärare! Är du lärare, anmäl din klass redan idag.

Ta mig till anmälan till Hållbarhetsdagarna 2022.

Barn på stubbar