Återigen – varning för oseriösa elhandlare!

27 april 2020

Återigen är det oseriösa elhandlare i farten i kommunen. Stockholms Elbolag ringer runt och försöker skaffa nya kunder och påstår sig ha ett samarbete med oss vilket inte är sant. Anledningen till att de uppger vårt bolagsnamn är ju troligen att vi har bättre rykte än vad de själva har. Stockholms Elbolag finns med på Konsumenternas Energimarknadsbyrås svarta lista över elbolag som fått många anmärkningar. Läs gärna vår tidigare artikel om svarta listan och vad man som konsument ska vara uppmärksam på vid telefon/distansförsäljning.

Lista på elbolag med klagomål