Automatisk utbetalning av elpriskompensation

16 mars 2022

Detta vet vi så här långt gällande den av Riksdagen beslutade elpriskompensation:

  • Du som kund behöver inte ansöka om elpriskompensation utan utbetalning kommer att ske automatiskt via avdrag på fakturan. Observera att ersättningen endast gäller konsumenter.
  • Elpriskompensationen kommer i första hand att ske som en kreditering på din elnätsfaktura och vi jobbar för att vi kan få med detta på elnätsfakturan som går ut i början av maj. Om det av någon praktisk/teknisk anledning som vi inte rår på blir en försening kommer utbetalningen skjutas framåt till nästa debiteringstillfälle tills allt är på plats. Vi uppdaterar här när vi vet mer säkert.
  • Gällande den senare tillkomna kompensationen för mars månad som är baserat på en annan ersättningstrappa får vi återkomma om.
  • Om du hunnit flytta från bostaden när regleringen sker kan utbetalning ske till ny adress inom vårt elnätsområde eller till ett kontonummer som du som kund förser oss med. Får vi inte in kontonummer kommer innevarande kund på anläggningen kompenseras.

Frågor om utformningen av kompensationen hänvisas till Regeringen eller Energiföretagen Sverige.
Mer finns också att läsa i tidigare nyhet på vår hemsida.

Ljusslingor ovan tak