Besök från Riksdagen

27 maj 2019

Måndag 27 maj hade vi besök från riksdagen och politiker från kommunen som tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen och oss haft diskussioner om bredbandsutbyggnaden i kommunen.

Bakgrunden till besöket var att riksdagsledamoten Mikael Larsson (C) jobbar aktivt för att försöka öka förståelsen hos övriga partier om vikten av att betydligt mer statsbidrag måste till för att Sverige ska nå bredbandsmålen till 2025.

Han tog kontakt med Svenska Stadsnätsföreningens vd, Mikael Ek för att få en bra referenskommun som speglar problemen med att nå bredbandsmålen som hela Sverige står inför. Valet föll på Norrtälje kommun som får verka som exempel och spegla Sveriges utmaning inom bredband.

Vår vd Tomas Karlsson redogjorde för de fyra delar som bromsar utbyggnaden av fiber i kommunen.

-Geografiskt består vi till stor del av fastboende i glesbygd vilket gör att avstånden är långa och fritidshus i andra delar där fastigheterna ofta inte är bebodda året runt och därmed är intresset lägre.

-Demografin i kommunen meddelar att 26,6% av innevånarna är + 65 år vilka många av dessa har svårare att se nyttan med en fiberanslutning.

-Flera aktörer i samma områden i kommunen gör det oekonomiskt att bygga för alla vilket gör att ingen bygger.

-Dessutom har vi som kommunalt stadsnät en nackdel där vi inte i samma utsträckning som de privata aktörerna kan få statsbidrag. Läs mer i inlägg från Sveriges Kommuner och Landsting här.

Avslutningsvis så har de privata aktörerna som dök upp stort med start 2015 inte levt upp till de förväntningar som kommunen hade inledningsvis.

Läs inlägg i Dagens Samhälle som handlar om utökade stödmedel skriven av Mikael Ek och representanter från Byanätsforum här.

Läs inlägg i Dagens Nyheter om bredbandsmålen här.

Deltagarna på mötet från vänster till höger var:

Per Lodenius (C), riksdagsledamot
Mikael Larsson (C), riksdagsledamot
Patrik Dahl (C), ordförande utbildningsnämnden Norrtälje Kommun
Gunnar Englund (C), 1:a vice ordförande i Norrtälje Energi
Anders Olander (C), kommunalråd Norrtälje Kommun
Tomas Karlsson, vd Norrtälje Energi
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

Riksdagsmän