« Tillbaka

Byte av kraftkälla – cirkeln är sluten efter 100 år

Vi har fått möjligheten att köpa vattenproducerad el från Älvkarleby kraftverk i stället för som tidigare från Luleälven.  Och eftersom vi gärna handlar så lokalt det bara går kommer nu all vattenel vi tillhandahåller till våra kunder från Älvkarleby kraftverk vid Dalälven. Vi hoppas att alla våra miljömedvetna kunder uppskattar att vi nu handlar mer lokalt.

Älvkarleby kraftverks första station med 5 turbiner togs i drift 1915 och år 1991 stod en ny station med en turbin klar. Syftet med den första stationen var att ge el åt mellansverige och hade ursprungligen en kapacitet på 70 MW, men den har ökat med tiden och ligger nu på 125 MW.

År 1918 övertog Norrtälje kommun distributionen av el från mjölnare Wallén och kontrakterade 300kW växelström från Älvkarleby kraftverk. Så cirkeln är nu sluten när vi nu återgår till vattenel från Älvkarleby.

« Tillbaka