Carvingeinitiativet – ett sätt att lyfta streamad värme

25 april 2022

Fjärrvärme, eller streamad värme som vi säger, har en jätteviktig roll i dagens och morgondagens energiomställning. Och som bekant är tillsammans starkare än ensam. Därför är vi en del av Carvingeinitiativet som vill medverka till hållbarhetsutvecklingen i Sverige och öka kunskapen och förståelsen för hur fjärrvärme bidrar till framtidens energisystem.

Initiativet och nätverket består av cirka 30 lokala fjärrvärmeleverantörer över hela landet som gör gemensam sak att leda fjärrvärmebranschen in i framtiden. Varje fjärrvärmeleverantör utvecklar energisystemet på sin lokala marknad, men deltagarna arbetar tillsammans med olika påverkansfrågor och innovationer. På så sätt skapas en kollektiv förmåga bortom geografiska gränser.

Mer detaljerad information om vad vi gör och vilka energiföretag som är medlemmar finns på Carvingeinitiativets gemensamma webbplats www.carvingeinitiativet.se

Man och kvinna är glada och hoppar