Kategoriarkiv: Huvudnyhet

Besök oss på Expo Roslagen 2019

Fredag 3 maj klockan 11 slår återigen dörrarna upp till Expo Roslagen på Sportcentrum i  Norrtälje. En mässa som pågår i två dagar med en stor del av Roslagens alla företagare representerade. Vi kommer naturligtvis finnas på plats och ser gärna att du kommer och hälsar på oss i vår monter B45. Vi bjuder på lite provsmakning av lokala produkter, du kan testa lite olika experiment och vinna pris i vår handdrivna bilbana.

Något som är extra kul är att vi under lördagen kommer att ha tre av de föreningar vi sponsrar på besök i montern redo att utmana dig i ett rafflande bilbanerace.

Föreningarna som kommer vara på plats på lördagen är:
Kl 12-13 Rånäs 4H
Kl 13-14 Norrtälje Brottarklubb
Kl 14-15 BKV Norrtälje

Vi pratar naturligtvis också gärna om våra hjärtefrågor kring vårt ansvar för klimatet, för barnen och vår gemensamma hembygd. All vår el är nämligen grön- från sol, vind, biomassa och vatten. Vår mission är att bidra till en blomstrande kommun genom att all vinst från vår verksamhet går tillbaka till befolkningen. Vi är också direkt engagerade i och stödjer många föreningar med en tydlig ungdomsinriktning. Genom vårt projekt 1899 så vill vi öka ungdomarnas intresse om hållbarhet, energi och teknik. Det skapar värden för både oss och många ungdomar i kommunen. Förra årets 1899-projektarbete hade temat: ” Hur kan vi göra Norrtälje kommun till en helt självförsörjande miljövänlig kommun?” Vinnarna belönas med pengaöverskottet från våra 1899-kunders avtal!

Välkommen till Expo Roslagen 2019!

Glöm inte att det är fritt inträde! Vi tror på publikrekord!

Tre årliga statliga avgifter

Elberedskaps-, nätövervaknings- och elsäkerhetsavgift – vad är det?

Avgifterna debiteras en gång per år. Vilka avgifterna är och varför förklaras här:

  • Den första är en Elberedskapsavgift på 45 kr som tas ut en gång per år för att finansiera den del inom Svenska Kraftnät som har det övergripande ansvaret för att tillgång och efterfrågan på el hela tiden är i balans. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 56,25 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift 2447 kr exkl. moms.
  • Den andra är en Nätövervakningsavgift på 3 kr som tas ut en gång per år för att finansiera nätavdelningen inom Energimyndigheten. Nätavdelningen har bl a till uppgift att säkerställa att du som elkonsument inte betalar ett högre pris än nödvändigt för nättjänsterna. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 3,75 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift 600 kr exkl. moms.
  • Den tredje är en Elsäkerhetsavgift på 9,50 kr som tas ut en gång per år för att finansiera Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket är den myndighet som har till uppgift att bevara och vidareutveckla elsäkerhetsnivån i Sverige. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 11,90 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift exkl. moms 750 kr.

Läs mer på Riksdagens hemsida.

Norrtälje Energi minskar utsläppen från sina bilar med 90 procent

Från och med 19 februari tankar Norrtälje Energi alla sina dieseldrivna bilar med miljödieseln HVO. Därmed minskar utsläppen från bolagets bilar med 90 procent då 32 000 liter fossil diesel per år byts ut mot ett miljövänligare alternativ.

Miljöfrågorna står högt på agendan hos Norrtälje Energi och bolaget tar kontinuerligt stora och små steg för ett hållbart samhälle. För att minska utsläppen från företagets bilar har bilflottan efterhand utökats med en ren elbil samt ett flertal hybridbilar. Men företaget siktar högre än så.

Att byta ut fossil diesel mot HVO är ytterligare ett steg för att minska utsläppen från verksamheten. Norrtälje Energi har ett antal servicebilar inom fjärrvärmeverksamheten och elnätsverksamheten, vilka i dag tankas med fossil diesel. Men nu lämnar företaget den fossila dieseln genom att börja tanka bilarna med det helt förnybara dieselbränslet 100%HVO. För att trygga tillgängligheten av bränslet har en egen tank installerats vid kraftvärmeverket i Norrtälje.

– Mycket av vår verksamhet, till exempel fjärrvärmen, produceras av biobränsle med låga utsläpp. Men vi vill göra mer för att minska vår egen påverkan på miljön. HVO minskar växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. En stor fördel är dessutom att vi inte behöver byta ut några fordon för att gå över till HVO utan bränslet fungerar i befintliga motorer, säger
vd Tomas Karlsson.

HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) är ett 100 procent förnybart syntetiskt dieselbränsle som huvudsakligen tillverkas av olika restprodukter och avfall, som vegetabiliska och animaliska fetter och oljor. Dieseln har utmärkta köldegenskaper och klarar drift ner till minus 34 grader.