Kategoriarkiv: Huvudnyhet

Vi byter ut alla elmätare!

I vår strävan att ge bästa möjliga service till våra kunder och för att möta nya lagkrav från Riksdagen kommer vi att byta ut samtliga elmätare i vårt elnätsområde. Utöver det myndighetskrav som gör att vi behöver byta elmätarna ser vi flera fördelar med nya smartare elmätare. En av de nya finesserna är att mätarna klarar av timmätning och gör det möjligt för våra kunder att göra mer aktiva val kring elanvändningen.

Mätarbytena är planerade områdesvis och kommer utföras av vår entreprenör Eltel Networks AB. Projektet kommer pågå från september 2019 till senvåren 2020. När vi är klara har vi bytt ut ca 17 000 gamla mätare till nya Aidonmätare som klarar alla nya funktionskrav.

Utbytet av elmätare är en del av moderniseringen av elnätet och kostnaderna för detta ingår i nätavgiften. Vill du redan nu veta mer om de nya elmätarna av märket Aidon så finns information här.

 

 

2020-målet är redan uppnått

Sveriges och Norges gemensamma mål om 28,4 TWh förnybar elproduktion till 2020 har uppnåtts, ett och ett halvt år i förtid. Den 24 maj godkändes den anläggning som innebar att målet uppnåddes.

I Sverige har det tillkommit 20 TWh och i Norge 8,4 TWh ny förnybar kraft. Vindkraften dominerar och står för hela 63 procent av utbyggnaden. Vattenkraft och biokraft har bidragit med 21 respektive 15 procent.

Den pågående utbyggnaden av vindkraft gör det sannolikt att det svenska målet om ytterligare 18 TWh kommer att nås långt före 2030. Sveriges mål är att nå 100 procent förnybar elproduktion till 2040.

Läs hela Energimyndighetens pressmeddelande här.