Estuna och Lohärad drabbades av ett strömavbrott

2020-11-21

Kl. 18:30 2020-11-21 drabbades Estuna samt Lohärad av ett fem minuter långt strömavbrott. Vattenfall inkommande matning försvann till våra båda mottagningsstationer i Estuna och Lohärad.