Planerat fjärrvärmeavbrott Hamnen Norrtälje 11 maj

2020-05-11

Vi kommer utföra arbeten i fjärrvärmenätet i hamnområdet i Norrtälje måndag 11 maj mellan klockan 12-18 vilket medför avbrott i fjärrvärmeleveransen i området under den tiden. Fjärrvärmen kan komma att kopplas på tidigare än utsatt stopptid.