Planerat strömavbrott Sundsta

2021-01-04

Norrtälje Energi kommer utföra underhållsarbeten som medför strömavbrott.

Vi skall byta en transformator som matar ert område

Avbrottet är tisdagen den 12 januari mellan kl 12:00-15:00.

 

 

Gäller för ca 2 kunder i Sundsta.

 

Er anläggning skall under avbrottstiden betraktas som spänningssatt.

Berörda kunder har blivit aviserade.