Planerat strömavbrott Sveagatan Drottninggatan

2020-12-02

Planerat strömavbrott Sveagatan Drottninggatan
10 december kl 09:00-12:00.

Norrtälje energi kommer att flytta ett kabelskåp pga byggnadsarbeten i kvarteret.
Berörda kunder har blivit aviserade.