Planerat strömavbrott Brölunda 11 juni

2020-06-02

Norrtälje Energi kommer utföra underhållsarbeten som medför strömavbrott.

Avbrottet är torsdagen den 11 juni mellan kl 09:00-13:00.

Gäller för ca 59 kunder norr om Svanberga .

 

Er anläggning skall under avbrottstiden betraktas som spänningssatt.

Berörda kunder har blivit aviserade.