Strömavbrott Långgarn mot Utlunda

2021-01-19

Just nu har vi ett strömavbrott på Långgarnskabeln som löper mot Utlunda.

07:30 Ca 200 kunder påverkade.

08:00 Nu ca 100 kunder påverkade, ytterligare info kommer löpande.

08:30 Endast 10 st kunder i Norra Viborg kvar.

11:45 Reservkraft inkopplad, vi fortsätter leta fel på matande MSP-kabel.

19:13 Felet lagat. Reservkraft kopplas bort.