Planerat strömavbrott Svanberga 3 juni

2020-05-28

Norrtälje Energi kommer utföra underhållsarbeten som medför strömavbrott.

Avbrottet pågår ca 1 timme onsdagen den 3 juni någon gång mellan kl 09:00-12:00.

Gäller för ca 50 kunder på Lyhundra- och Svanbergavägen .

 

Er anläggning skall under avbrottstiden betraktas som spänningssatt.

Berörda kunder har blivit aviserade.