Varning för hög ljudvolym

2019-10-09

Onsdag 9 oktober mellan klockslagen 10.00-16.00 har vi för avsikt att blåsa rent vårt ångsystem på kraftvärmeanläggningen i Norrtälje, Regementsgatan 5.

Det kommer att bli 2-3 blåsningar under dagen om vardera ca 5-10 minuter, ljudvolymen uppskattas till max 140 dB. Så vi varnar för en stundtals väldigt hög ljudvolym i området kring kraftvärmeverket.

Vid eventuella frågor är du välkommen att ringa Dennis Asplund, 0176-718 74.