Elåret 2019

9 oktober 2020

Nu har äntligen statistiken för svenska Elåret 2019 publicerats! Spännande läsning tycker vi, särskilt hur kraftigt fjärrvärmen bidragit och bidrar till minskade koldioxidutsläpp i Sverige. Man kan tydligt se den kraftiga nedgången i användningen av fossila bränslen i fjärrvärmen samtidigt som förnybar och återvunnen energi ökat. Från att på 1980-talet ha legat på cirka 325 gram koldioxid per kWh låg utsläppen år 2019 på drygt 50 g koldioxid per kWh.

Du kan också läsa att år 1970 gick knappt 7 procent av konsumentpriset för el till staten i skatt. 1 januari år 2020 utgjorde elskatt, moms och elcertifikat 47 procent av konsumentpriset.

De olika kraftslagens utbyggnad i elsystemet från 1950 finns med i en tydlig och häftig graf. Vattenkraften dominerade i början och kompletterades först med kondenskraft i bränsleeldade anläggningar med fossila bränslen. Sen kom mottryckskraft och sedan kärnkraften som byggdes ut till mitten av 80-talet. Idag byggs vindkraften ut kraftigt och solkraften har också inlett sin utbyggnad.

Stora förändringar har skett och sker i vår bransch dagligen så är du nyfiken och vill läsa mer rekommenderar vi dig att följa denna länk till Energiföretagens hemsida där hela presentationen om Elåret 2019 finns.

Hake i motljus