Elberedskapsavgiften sänks

29 oktober 2019

Regeringen har i augusti beslutat om att sänka elberedskapsavgiften från den 1 september i år, både för lågspännings- och högspänningskunder. Den nya avgiften ska tillämpas för uttaget av elberedskapsavgiften för hela 2019.

Elberedskapsavgiften sänks från 45 kronor till 39 kronor och 20 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning, och från 2 447 kronor till 2 129 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning.

Då vi redan debiterat våra kunder denna avgift för 2019 kommer en retroaktiv återbetalning (via fakturan) av mellanskillnaden göras på fakturorna i november.

Elberedskapsavgiften administreras av Svenska kraftnät och ska täcka kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288).

Läs mer om myndighetsavgifterna och de nya reglerna på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Mynt i hand