Elens dag 23 januari

20 januari 2021

Grönt är skönt! För att belysa att vi endast säljer grön el har vi till Elens dag 23 januari, passande nog satt grön belysning på ackumulatortanken vid kraftvärmeverket i Norrtälje. Värt att notera är att vi också därinne producerar fjärrvärme och grön 1899-el samtidigt. Hurra för elen på Elens dag!

Grön belysning på ackumulatortank