Elens dag 23 januari

2021-01-20

Grönt är skönt! För att belysa att vi endast säljer grön el har vi till Elens dag 23 januari, passande nog satt grön belysning på ackumulatortanken vid kraftvärmeverket i Norrtälje. Värt att notera är att vi också därinne producerar fjärrvärme och grön 1899-el samtidigt. Hurra för elen på Elens dag!