Elens dag

23 januari 2020

Grönt är skönt! För att belysa att vi endast säljer grön el har vi till och med 23 januari, passande nog Elens dag, grön belysning på ackumulatortanken vid kraftvärmeverket i Norrtälje. Värt att notera är att vi också därinne producerar fjärrvärme och grön 1899-el samtidigt. Hurra för elen på Elens dag!

Kraftvärmeverk i Norrtälje