Elens dag

2020-01-23

Grönt är skönt! För att belysa att vi endast säljer grön el har vi till och med 23 januari, passande nog Elens dag, grön belysning på ackumulatortanken vid kraftvärmeverket i Norrtälje. Värt att notera är att vi också därinne producerar fjärrvärme och grön 1899-el samtidigt. Hurra för elen på Elens dag!