Övervakningsplan

Sedan 1 juli 2005 är den som har nätkoncession i ett område skyldig att upprätthålla en så kallad övervakningsplan. Övervakningsplanens syfte är att säkerställa att elnätsföretag, i det här fallet Norrtälje Energi AB, inser vikten av att agera objektivt och inte otillbörligt gynna någon aktör på marknaden.

Varje år ska elnätsföretaget även rapportera de åtgärder som utförts enligt övervakningsplanen. Den årliga rapporten skickas till Energimarknadsinspektionen och för den som är intresserad finns den även att ladda ner i pdf-format här nedan.