Reducerad energiskatt

Nedan finns några exempel på användningsområden där förbrukningen av el kan ge möjlighet till en lägre skatt:

  • tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
  • yrkesmässig växthusodling
  • yrkesmässig jordbruksverksamhet
  • yrkesmässig skogsbruksverksamhet
  • yrkesmässig vattenbruksverksamhet
  • tåg eller annat spårbundet transportmedel
  • framställning av energiprodukter

För övriga regler om reducerad energiskatt hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.