Styrel

I Sverige ansvarar statliga Svenska Kraftnät för att det finns tillräckligt mycket el för att täcka konsumenternas behov. I de flesta fall räcker den elektricitet som vi själva producerar eller importerar från utlandet för vår egen konsumtion, men om det blir riktigt kallt och konsumtionen stiger kraftigt måste vi använda oss av den effektreserv som Svenska Kraftnät har i beredskap. Effektreserven består bland annat av reservkraftverk som med kort varsel kan börja producera el. Om inte ens effektreserven räcker för att täcka vårt behov av el kan effektbrist uppstå.

Om det uppstår brist på el i Sverige kan eldistributionen i värsta fall kollapsa.

För att skydda det nationella elsystemet har därför Styrel skapats som gör att el kan styras till samhällsviktiga verksamheter medan andra elanvändare kopplas bort. Styrel innebär ett viktigt steg mot bättre samhällsberedskap.

Vad är det nya med Styrel?

Det tidigare systemet för frånkoppling innebar att delar av elnäten skulle kopplas från utan hänsyn till vilka elanvändare som var samhällsviktiga. Styrel däremot är ett system för att på lokal och regional nivå kunna prioritera så att de elanvändare som är kritiska för samhället får el även i en elbristsituation.

Hur påverkar Styrel medborgarna?

Målet med Styrel är att värna liv och hälsa samt att de viktigaste funktionerna i samhället ska upprätthållas även vid elbrist. I praktiken betyder detta att säkerheten för medborgarna och samhällets funktionalitet har större förutsättningar att upprätthållas även under en elbristsituation.

Vilka blir prioriterade

De elanvändare som prioriteras högst är de som har så stor betydelse för befolkningens liv, hälsa och samhällets funktionalitet att de inte bör kopplas från vid elbrist, till exempel sjukvård, äldreomsorg, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och elektroniska kommunikationer. Följande ordning gäller mellan olika prioritetsklasser:

  1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
  2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
  3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
  4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
  5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
  6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
  7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
  8. Övriga elanvändare.

Vilken roll har Länsstyrelsen i Styrel?

Länsstyrelsen samordnar Styrelarbetet inom länet. Detta innebär bland annat att Länsstyrelsen har sammanställt kommunernas och myndigheternas förslag till prioriteringar och sedan överlämnat dessa till Svenska Kraftnät som beslutar om Styrel ska användas i händelse av elbrist.

Vad innebär Styrel för kommunerna?

Styrel är en metod som ger kommunerna och myndigheter möjlighet att själva påverka vilka elanvändare som är kritiska för samhället och därför bör prioriteras. Genom Styrel möjliggörs selektiva frånkopplingar i elnätet. Därför har kommunerna identifierat samhällsviktiga verksamheter och samverkat med elföretagen för att stämma av de tekniska förutsättningarna för prioritering i elnäten.