Elöverföring

Elöverföringspriset är det pris du betalar för att få elen transporterad/överförd hem till dig. Du betalar för detta till det bolag som äger elnätet där du bor.

Ansvaret för elnätet är inte konkurrensutsatt eftersom kostnaden att bygga upp ett elnät är för stor för att det ska ligga i företagens intresse att konkurrera om det. Istället är det statliga Energimarknadsinspektionen som kontrollerar att nätbolagen inte tar för höga avgifter för distributionen. Priserna varierar mellan bolagen eftersom lokala förhållanden såsom geografi och folktäthet har betydelse för hur elnätet ser ut och vilka kostnader som är förknippade med att underhålla detta.

Vårt pris för elöverföring från 2021-08-01 är 20 öre inklusive moms (16 öre exklusive moms) per överförd kilowattimme.