Energiskatt

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten uppräknas med ett index varje år.

  • Från och med 2022-01-01 är energiskatten fastställd till 45,0 öre/kWh (36,0 öre/kWh exklusive moms).

Från och med den 1 januari 2018 flyttades kostnaden för energiskatten från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura efter beslut av riksdagen.

För regler om norrskatteavdrag och energiskatt för industrikunder och datacenter hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.