Energiskatt

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten uppräknas med ett index varje år.

  • Från och med 2023-01-01 är energiskatten fastställd till 49,0 öre/kWh (39,2 öre/kWh exklusive moms).
För regler om norrskatteavdrag och energiskatt för industrikunder och datacenter hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.