Solpaneler

Referensprojekt med solpaneler

Vi har en ambition och ett uppdrag att vara föregångare och främja satsningar på lovande miljöteknik. Vi har också anledning att vara insatta i våra kunders perspektiv vad gäller nya och komplexa elanslutningskoncept och vill själva ha någon form av referensprojekt. Därför har vi monterat solpaneler på vårt kontorstak på Baldersgatan 12. Totalt är det 82 moduler som tillsammans utgör 131 kvm med en beräknad energiproduktion på cirka 20 000 kWh/år och med en maxeffekt på 23 kW cirka 35A.

Med detta hoppas vi kunna hjälpa dig som funderar på att installera solpaneler ännu bättre.

Energimyndigheten har skapat en Solelportal  för att underlätta för konsumenter att fatta oberoende kloka investeringsbeslut. Portalen guidar användaren genom varje steg av en solcellsanläggnings livscykel.