Pågående projekt och markarbeten

För mer än 100 år sedan fick några Norrtäljebor uppleva elektriska lampor i sina hem för första gången. Sedan dess har utvecklingen gått i en rasande fart. Idag sköter vi såväl drift som underhåll till drygt 17 000 hem och verksamheter i Norrtälje kommun. Det senaste årtiondet har vi fått uppleva olika väderfenomen som gått under namn som Gudrun och Alfrida och som på olika sätt påverkat vår elleverans till dig som kund. Ett led i arbetet att öka driftsäkerheten och ge våra kunder en så trygg och avbrottsfri elförsörjning som möjligt är att fortsätta vårt arbete med att vädersäkra landsbygdsnätet kring Norrtälje och Rimbo.

Vädersäkringen innebär i de flesta fall att vi gräver ner luftledningar i marken. Det finns dock vissa sträckor där markförhållandena är svåra, och där används kabel som hängs upp i stolpar.

De närmaste åren ska vi modernisera och byta ut ett antal elnätsstationer i både Norrtälje och Rimbo. För att göra elnätet driftsäkrare har vi också inom de närmsta åren planerat att lägga ny kabel mellan Kvisthamraskolan och Örtagårdsgatan, lägga ny kabel mellan bandybanan och Rodengatan och byta ut befintlig kabel mellan mottagningsstation i Rimbo och ICA Rimbo. Nedan följer fler projekt och exploateringsområden vi har på gång.

Brölundalinjen

En bit av befintlig luftlinje vid Solberga/Fridhem kommer att ersättas av markkabel och två nätstationer kommer bytas ut och sätts på mark. Planerat genomförande 2021
Nya kablar och en ny station sätts upp i området Vintra. Planerat genomförande sommar 2021
Utmatningen från mottagningsstationen i Estuna upp till Risslingby kommer befintlig luftlinje att ersättas av markkabel. En ny och en befintlig nätstation kommer att sätts på mark. Planerat genomförande 2022.

Norrtälje

Nya markkablar kommer att läggas ut från mottagningsstation Söder och ut mot Görla och nya brandstationen. Planerat genomförande 2021/2022.
Lågspänningsnätet i Hårnacka kommer befintlig luftlinje att grävas ner samtidigt som det förbereds för nya elanslutningar i området. Planerat genomförande sommar 2021.

Rökstalinjen

Ny markkabel kommer att grävas ner i Kvilunda/Landängsvägen och en ny nätstation kommer att sätts på mark. Samtidigt kommer en befintlig nätstation att bytas ut till en ny. Planerat genomförande sommar 2021.
Söder om Kvilunda kommer en befintlig nätstation att flyttas och bytas ut mot en ny på mark. Planerat genomförande sommar 2021.

Finnbylinjen

I området Broby kommer befintliga fjärrbrytare, som idag sitter på stolpe att bytas ut och sättas in i en nätstation i stället. Befintlig nätstation kommer att bytas ut mot en ny.

Undralinjen

Vi kommer i området Skjulsta att förstärka och byta ut befintligt lågspänningsnät, som idag går i luften till ny markkabel. En befintlig nätstation kommer att flyttas och sätts ner på mark. Planerat genomförande 2021/2022.

Lundbylinjen

Området runt Degarö planeras befintlig luftlinje att ersättas av ny kabel i mark. Planerad genomförande 2022/2023.

Norrtjäralinjen

Ny redundansmatning mellan Nybyn och Östra Syninge planeras för att stärka upp området vid eventuella strömavbrott. Planerat genomförande 2022/2023.

Ekebyholmslinjen

Ny kabel planeras att grävas ner mellan Råby och Granby för att förstärka området med el samt en ny nätstation planeras att sättas i Granby. Planerad genomförande 2022.

Sikalinjen

Ny redundanskabel planeras att läggas från Görla industriområdet och ut till Sika industriområde för att säkra leverans av el till området vid eventuella strömavbrott.

Exploateringar

Rö-Härsby

Vi planerar att gräva ner en ny kabel från Väsbylund och upp till Oskarsborg där vi kommer att sätta en ny nätstation för nya tomter i området. Planerat genomförande 2021.

Tranvik

Vi bygger ut vårt lågspänningsnät till ett nytt tomtområde i Tranvik/Ekebyholm. Grävning kommer ske från Jägartorpet och fram till området.

Norrtälje hamn

Vi bygger ut vårt elnät i området för att elektrifiera nya bostäder. Pågående

Lommarstranden

Just nu håller vi på att projektera el för utbyggande av det nya området i Norrtälje. Matning till området kommer att ske från Campus och Vigelsjö. Planerad start hösten 2021.

Bålbroskogen

Ett nytt område i Rimbo planeras och vi håller på just nu att projektera området. Ny matning kommer att tas från nätstationen vid Bålbroskolan. Samtidigt kommer befintliga kablar att bytas ut och ersättas av nya i mark. En nätstation finns idag i området men det planeras för ytterligare en till.

Övre Bryggårdsgärdet – Handelsmannen

I Övre Bryggårdsgärdet byggs befintligt elnät ut och nytt planeras för nya bostäder runt Handelsmannen i Norrtälje. En befintlig nätstation kommer att bytas ut till en ny och i samband med bytet flyttas stationen till ett nytt läge.
Vi planerar även att bygga ut elnätet och sätta nya nätstationer runt Sandkilen för nya bostäder samt för en ny skola i området.