Elpriskompensation för mars 2022

6 september 2022

Tidigare i år införde regeringen, med anledning av de exceptionellt höga elpriserna, en elpriskompensation för december 2021, januari och februari 2022 som avsåg kompensation till hushåll i hela Sverige. Den delen av elpriskompensationen reglerade vi med start i maj månad.

Regeringen fattade den 12 maj beslut om en modifierad elpriskompensation för mars månad. Stödet för mars månad gäller elprisområdena 3 och 4, dvs södra och mellersta Sverige där priserna har ökat som mest. Högsta möjliga ersättning att få ut är 1 000 kr vid en förbrukning på över 2 000 kWh och lägsta ersättning är 100 kr vid en förbrukning på mellan 400 – 699 kWh.

Elpriskompensationen för mars månad kommer att regleras i samband med de fakturor vi skickar ut i början av september.

Vill du läsa mer om utformningen och vilka som denna gång blir berörda så hänvisar vi till Regeringens hemsida.

Den 17 augusti 2022 höll regeringen en pressträff och presenterade ytterligare förslag om ett högkostnadsskydd på grund av det höga elprisläget som fortfarande råder. Se hela pressträffen här och läs mer. Detta förslag har alltså inget med ovan kompensation för mars 2022 att göra.

Ljusslingor ovan tak