Elpriskompensation i maj

19 april 2022

Nu börjar elpriskompensationen rullas ut till våra elnätskunder som är berättigade till denna. Du kommer att se kompensationen på din nästa faktura.
Kompensationen kommer att läggas som ett tillgodo på din nästa faktura och räknas av från densamma. Eventuellt överskjutande belopp räknas av på kommande faktura/fakturor.
Observera att kompensationen ej går att kvitta mot gamla skulder, ej heller kommer utbetalning av kompensationen att ske.

Läs mer om elpriskompensationen i tidigare nyhet

Ljusslingor ovan tak