Elpriskompensation sker automatiskt

20 januari 2022

Under onsdagen den 12 januari hade Regeringen en pressträff där de meddelade att 1,8 miljoner hushåll kommer få upp till 2000 kr i månaden som kompensation för de höga elpriserna som råder. Detaljerna för hur denna kompensation ska gå till var vid tillfället inte klart men idag, 20 januari kom mer besked från Regeringen vid en pressträff.

Alla pusselbitar om hur utbetalningarna ska ske och när är inte klart ännu men Regeringen har lagt upp en sida där frågor och svar fylls på vartefter pusselbitarna faller på plats. I dagsläget kan varken vi eller du som kund göra något men är en kompensation aktuell för dig kommer detta att regleras retroaktivt via din elnätsfaktura.

Länk till pressträff 12 januari
Länk till pressträff 20 januari
Regeringens sida  med frågor och svar

Vår tidigare publicerade nyhet om elpriser och kompensationen 12 januari

Vanliga frågor och svar i korthet grundade på Regeringens information så här långt:

 • Vad innebär förslaget om elpriskompensation?
  Regeringen avsätter drygt sex miljarder för att ge stöd till de cirka 2 miljoner hushåll som har höga elräkningar. Ersättning avser tre månader: december 2021 till och med februari 2022.
  Modellen är utformad som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får totalt 300 kr. De som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att kunna få 2 000 kr per månad, sammanlagt 6 000 kr. Se preliminär tabell nedan.
 • Hur ska det gå till?
  Regeringen kommer att utse Kammarkollegiet till den myndighet som förvaltar medlen och som ansvarar för kontakten med elnätsbolagen. Medlen kommer alltså att gå via elnätsbolagen som sköter ersättningen till hushållen.
 • När kommer pengarna?
  Regeringen planerar att lämna förslag om ett anslag för detta ändamål i en extraändringsbudget tidigt i februari. Riksdagen beräknas därefter fatta beslut om ändringsbudgeten någon gång i slutet av februari.
  Det är elnätsbolaget som bestämmer hur pengarna sedan förmedlas till kund. Kunden kan således inte välja hur stödet utbetalas.
 • Var kan jag få information?
  Full information samt vanliga frågor och svar hittar du på regeringen.se. Sök information där, ring inte ert elbolag eller elnätsbolag.
 • Måste jag söka pengarna, eller hur kommer det här att fungera?
  Nej, du behöver inte söka pengarna, utbetalningen kommer att ske automatiskt från ditt elnätsbolag. Du behöver inte göra något själv.
 • Hur mycket kan det här betyda för mig som enskild konsument?
  Som mest kan man få totalt 2000 kronor per månad för december, januari och februari. Både de som har en högre och en lägre elförbrukning, från en nivå om 700 kWh/månad kan få stödet. Om man har en elförbrukning över 2000 kWh per månad slår man i taket för stödet. Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning.
 • Vad händer om jag har flyttat?
  Det är den som står på fakturan när ersättningen betalas ut som får pengarna. Så har du flyttat innan du får pengarna så får du inga pengar.
 • Får man stödet om man har flera bostäder? Fritidshus och bostad?
  Ja, du får ett stöd per hus.
 • Kommer jag som bor i lägenhet att kunna få del av det här?
  Ja, om du har haft en hög elförbrukning. Elpriskompensationen gör ingen skillnad på om du bor i lägenhet, villa eller radhus. Du ska ha haft en hög elförbrukning och därigenom en hög elräkning.
 • Gäller det här i hela Sverige?
  Ja.

Uppdatering 2022-03-04

Riksdagen beslutade om budgetanslag till elpriskompensationen den 24 februari och dagen därpå beslutade regeringen om förordningen. Regelverket kring elpriskompensationen är med andra ord på plats och nu startar det praktiska arbetet med att förmedla kompensationen till berörda hushåll.
Förordningen om elpriskompensation träder i kraft den 15 mars 2022 och det är också från det datumet som vi som elnätsföretag ska kunna ansöka om medel från Kammarkollegiet för vidare distribution ut till de berörda kunderna i vårt elnät. Du som kund behöver inte ansöka om elpriskompensation utan utbetalning kommer att ske automatiskt.  Elpriskompensationen kommer i första hand att ske som en kreditering på din elnätsfaktura och tidigast det kan ske om allt går om vi vill, är på elnätsfakturan som går ut i början av april. Observera att ersättningen endast gäller konsumenter.

Uppdatering 2022-03-15

Måndag 14 mars presenterade regeringen nya åtgärder avseende elpriskompensationen:

Elpriskompensationen förlängs med ytterligare en månad (mars) i södra och mellersta Sverige. Kompensationen förlängs med lägre kompensationsnivåer för mars månad i södra och mellersta Sverige, i elprisområden tre och fyra, där priserna har ökat mest.
Ersättning ges för förbrukning mellan 400 kWh och 2 000 kWh per månad. Den nedre gränsen sänks jämfört med tidigare kompensation för att även träffa hushåll med lägre elförbrukning.
Kompensationen kommer vara mellan 100 kronor och 1 000 kronor och omfatta cirka 2 miljoner hushåll. Kostnaden för åtgärden beräknas till omkring 900 miljoner kronor.

Presentationsbilder från regeringens presskonferens

Två riksdagsmän