« Tillbaka

Elprisutvecklingen

Prognos Rörligt elpris

Det rörliga priset för augusti blev 66,43 öre/kWh (att jämföra med: juli 62,62 öre/kWh, juni 53,87 öre/kWh och maj 42,19 öre/kWh). Det extremt varma vädret i maj till augusti gjorde att det har avdunstat en del vatten samt att det varit mycket dåligt med nederbörd och vind under hela sommaren. Råvarupriserna (kol och olja) samt en svag krona har också påverkat prisutvecklingen, terminspriserna är fortfarande höga. Utsläppsrätterna har haft en otrolig uppgång från årsskiftet till i början av september.

Elcertifikaten har haft stor och snabb uppgång från mitten av juli tills idag. Prisuppgången beror till stor del på låg vindproduktion under perioden samt en del tradingbolags handel. Det har utfärdats färre elcertifikat med anledning av för lite vind under juli och augusti. Detta har i sin tur påverkat ”lagret” av elcertifikat och marknaden ser en risk att det skulle bli ont om elcertifikat framåt årsskiftet.

Den nordiska kärnkraften går i dagsläget på 61 procent, denna revisionsperiod pågår under hösten.

Prognos Fast elpris (på kort och lång sikt)

På de korta fastprisavtalen tror vi på en sidledes/uppåt gående prisutveckling. Det finns en fortsatt osäkerhet för prisutvecklingen på de längre fastprisavtalen. Detta beroende på höga priser på utsläppsrätter CO2. Det är även osäkerhet för hur fyllnadsgraden i magasinen kommer att se ut inför vintern. Vi tror på en sidledes/uppåt gående prisutveckling på längre fastprisavtal närmaste veckan.

• Priset på utsläppsrätter CO2 går upp.
• Priser för kol går sidledes/svagt upp.
• Sidledes priser på olja

Uppdatering 26 september 2018

Prognos Rörligt elpris

Sedan 12 september har den hydrologiska balansen stärkts. De rörliga elpriset förväntas gå sidledes kommande vecka.

 • Mer nederbörd än normalt, närmaste 10 dagarna (170%). Torrare väder i slutet av perioden.
 • Just nu 82% tillgänglighet i kärnkraften
 • Något starkare svensk krona mot EUR (påverkar elpriset i Sverige positivt då elpriset handlas i EUR)

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Sedan 12 september har inte så stora förändringar skett utan tidigare prognos gäller. Det är fortsatt osäkerhet kring fyllnadsgraden i vattenmagasinen inför vintern, trots att den har förbättrats rejält.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 går upp.
 • Priser för kol går upp.
 • Priset på olja går upp.

Uppdatering 2 oktober 2018

Prognos Rörligt elpris

Den hydrologisk balansen har försvagats något sen förra veckan (-6,4 TWh). Det rörlig elpriset förväntas gå upp kommande vecka.

 • Normal nederbörd närmaste 10 dagarna (100%). Kallare väder.
 • Just nu 85% tillgänglighet i kärnkraften
 • Något svagare svensk krona mot EUR (påverkar elpriset i Sverige negativt då elpriset handlas i EUR)

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

På de korta fastprisavtalen tror vi på en sidledes/uppåtgående prisutveckling. Det finns en fortsatt osäkerhet för prisutvecklingen på de längre fastprisavtalen. Detta beroende på höga priser på utsläppsrätter CO2 och kol. Det är även osäkerhet för hur fyllnadsgraden i magasinen kommer att se ut inför vintern, trots att den har förbättrats rejält. Vi tror på en sidledes/uppåt gående prisutveckling på längre fastprisavtal närmaste veckan.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 går upp.
 • Priser för kol går upp.
 • Priset på olja går upp.

Uppdatering 10 oktober 2018

Prognos Rörligt elpris

Den hydrologisk balansen har stärkts något sen förra veckan (-6,2 TWh). I övrigt i stort sett samma prognos som förra veckan.

Prognos Fast elpris

I stort sett samma prognos som tidigare vecka men vi tror på en uppåt gående prisutveckling på längre fastprisavtal närmaste veckan.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 går sidledes.
 • Priser för kol går sidledes.
 • Priset på olja går upp.

Uppdatering 17 oktober 2018

Prognos Rörligt elpris

Den hydrologisk balansen har stärkts sen förra veckan (-4,0 TWh). Det rörlig elpriset förväntas gå ner något kommande vecka.

 • Över normal nederbörd närmaste 10 dagarna (120%).
 • Just nu 93% tillgänglighet i kärnkraften
 • Något starkare svensk krona mot EUR (påverkar elpriset i Sverige positivt då elpriset handlas i EUR)

Prognos Fast elpris

På de korta fastprisavtalen tror vi på en nedåt gående prisutveckling. Det finns en fortsatt osäkerhet för prisutvecklingen på de längre fastprisavtalen. Detta beroende på osäkerheten för priser på utsläppsrätter CO2 och kol. Vi tror på en nedåt gående prisutveckling på längre fastprisavtal närmaste veckan.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 går ner.
 • Priser för kol går ner.
 • Priset på olja går ner.

Uppdatering 25 oktober 2018

Prognos Rörligt elpris

Den hydrologisk balansen har försämrats sen förra veckan (-6,40 TWh). Det rörlig elpriset förväntas gå upp något kommande vecka.

 • Under normal nederbörd närmaste 10 dagarna (70%). Kallare väder.
 • Just nu 97% tillgänglighet i kärnkraften
 • Oförändrad svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Den närmaste veckan tror vi på de korta fastprisavtalen en neutral prisutveckling och på de längre fastprisavtalen tror vi på en nedåt gående prisutveckling.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 går ner.
 • Priser för kol går sidledes/ner.
 • Priset på olja går upp.

Uppdatering 30 oktober 2018

Prognos Rörligt elpris

Den hydrologisk balansen har förbättrats sen förra veckan (-2,5 TWh). Det rörlig elpriset förväntas gå upp något kommande vecka.

 • Över normal nederbörd närmaste 10 dagarna (120%).
 • Just nu 92% tillgänglighet i kärnkraften
 • Oförändrad svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta och långa fastprisatalen ser ut att gå sidledes på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 går ner.
 • Priser för kol går ner.
 • Priset på olja går upp.

Uppdatering 7 november 2018

Prognos Rörligt pris

Den hydrologisk balansen har försämrats sen förra veckan (-5,4 TWh). Det rörlig elpriset ser ut att gå sidledes kommande vecka.

 • Något över normal nederbörd närmaste 10 dagarna (110%). Varmare väder kommande vecka.
 • Just nu 88% tillgänglighet i kärnkraften
 • Något stärkt svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta och långa fastprisavtalen ser ut att gå sidledes på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 något ner.
 • Priser för kol går ner.
 • Priset på olja går ner.

Uppdatering 14 november 2018

Prognos Rörligt pris

Den hydrologisk balansen har försvagats sen förra veckan (-8,8 TWh). Det rörlig elpriset ser ut att gå upp den kommande vecka.

 • Mindre nederbörd än normalt de närmaste 10 dagarna (50%). Normala temperaturer nästa vecka.
 • Just nu 92% tillgänglighet i kärnkraften
 • Något stärkt svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta och långa fastprisavtalen ser ut att gå upp på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 sidledes/upp.
 • Priser för kol går sidledes/ner.
 • Priset på olja går ner.

Uppdatering 21 november 2018

Prognos Rörligt pris

Den hydrologisk balansen har försvagats sen förra veckan (-13,4 TWh). Det rörlig elpriset ser ut att gå upp den kommande vecka.

 • Mindre nederbörd än normalt de närmaste 10 dagarna (25%). Kallare väder.
 • Just nu 92% tillgänglighet i kärnkraften.
 • Något svagare svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta fastprisavtalen kan gå upp något pga det torra och kalla vädret. De långa fastprisavtalen ser ut att gå sidledes/ner på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 sidledes/ner.
 • Priser för kol går ner.
 • Priset på olja går ner.

Uppdatering 28 november 2018

Prognos Rörligt pris

Den hydrologisk balansen har stärkts sen förra veckan (-10,8 TWh). Det rörlig elpriset ser ut att gå sidledes den kommande vecka.

 • Normal nederbörd de närmaste 10 dagarna (100%). Normal temperatur.
 • Just nu 92% tillgänglighet i kärnkraften
 • Något svagare svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta fastprisavtalen kan gå upp något p.g.a. torrare väder. De långa fastprisavtalen ser ut att gå sidledes på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 sidledes/ner.
 • Priser för kol går sidledes/ner.
 • Priset på olja går ner.

Uppdatering 5 december 2018

Prognos Rörligt elpris

Den hydrologisk balansen har stärkts sen förra veckan (-11,5TWh). Det rörlig elpriset ser ut att gå sidledes den kommande vecka.

 • Normal nederbörd de närmaste 10 dagarna (100%). Varmare väder närmaste dagarna, därefter något kallare.
 • Just nu 100% tillgänglighet i kärnkraften.
 • Något starkare svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta och långa fastprisavtalen ser ut att gå sidledes på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 sidledes/upp.
 • Priser för kol går sidledes/ner.
 • Priset på olja går upp.

Uppdatering 12 december 2018

Prognos Rörligt elpris

Den hydrologisk balansen har försvagats sen förra veckan (-13,2TWh). Det rörlig elpriset ser ut att gå upp den kommande vecka pga mindre vind och torrare väder.

 • Normal nederbörd de närmaste 10 dagarna (50%). Blötare prognoser senare i prognosen.
 • Just nu 99% tillgänglighet i kärnkraften.
 • Något svagare svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta och långa fastprisavtalen ser ut att gå sidledes/upp på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 sidledes.
 • Priser för kol går sidledes.
 • Priset på olja går sidledes/upp.

Uppdatering 8 januari 2019

Prognos Rörligt pris

Den hydrologiska balansen har stärkts sen förra veckan (-13,4 TWh). Det rörliga elpriset ser ut att gå sidledes den kommande veckan.

 • Mindre nederbörd än normalt de närmaste 10 dagarna (90%). Prognoserna visar på kallare väder.
 • Just nu 96% tillgänglighet i kärnkraften.
 • Något starkare svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta fastprisavtalen ser ut att gå upp på en veckas sikt. Priserna för de längre fastprisavtalen ser ut att gå sidledes/ner på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 sidledes/ner.
 • Priser för kol går sidledes/ner.
 • Priset på olja går sidledes.

Uppdatering 16 januari 2019

Prognos Rörligt pris

Den hydrologiska balansen har försvagats sen förra veckan (-16,0 TWh). Det rörliga elpriset ser ut att gå upp den kommande vecka p.g.a. det kallare och torrare vädret.

 • Mindre nederbörd än normalt de närmaste 10 dagarna (55%). Prognoserna visa på torrare och kallare väder.
 • Just nu 96% tillgänglighet i kärnkraften.
 • Något svagare svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta fastprisavtalen ser ut att gå upp på en veckas sikt. Priserna för de längre fastprisavtalen ser ut att gå sidledes på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 sidledes.
 • Priser för kol går sidledes.
 • Priset på olja går sidledes.

Uppdatering 1 februari 2019

Prognos Rörligt pris

Den hydrologiska balansen har försvagats sen förra veckan (-17,4 TWh). Det rörliga elpriset ser ut att gå sidledes den kommande vecka.

 • Mindre nederbörd än normalt de närmaste 10 dagarna (75%).
 • Just nu 96% tillgänglighet i kärnkraften.
 • Något svagare svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta och långa fastprisavtalen ser ut att gå sidledes/ner på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 går ner.
 • Priser för kol går ner.
 • Priset på olja går sidledes.

Uppdatering 6 februari 2019

Prognos Rörligt pris

Den hydrologiska balansen har stärkts sen förra veckan (-16,8 TWh). Det rörliga elpriset  ser ut att gå sidledes den kommande vecka.

 • Mer nederbörd än normalt de närmaste 10 dagarna (115%). Blötare och mildare väder.
 • Just nu 96% tillgänglighet i kärnkraften.
 • Något svagare svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta och långa fastprisavtalen ser ut att gå sidledes/ner på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 går sidledes/ner.
 • Priser för kol går ner sidledes/ner
 • Priset på olja går sidledes.

Uppdatering 13 februari 2019

Prognos Rörligt pris

Den hydrologiska balansen har stärkts sen förra veckan (-14,3 TWh). Det rörliga elpriset  ser ut att gå sidledes/ner den kommande vecka.

 • Mer nederbörd än normalt de närmaste 10 dagarna (145%). Blötare och mildare väder.
 • Just nu 96% tillgänglighet i kärnkraften.
 • Något svagare svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta och långa fastprisavtalen ser ut att gå sidledes/ner på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 går sidledes/ner.
 • Priser för kol går ner.
 • Priset på olja går sidledes.

Uppdatering 20 februari 2019

Prognos Rörligt pris

Den hydrologiska balansen är oförändrad sen förra veckan (-14,3 TWh). Det rörliga elpriset  ser ut att gå sidledes/ner den kommande vecka.

 • Mer nederbörd än normalt de närmaste 10 dagarna (115%). Blötare och mildare väder.
 • Just nu 96% tillgänglighet i kärnkraften.
 • Något starkare svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta fastprisavtalen ser ut att gå sidledes/ner på en veckas sikt. De långa fastprisavtalen ser ut att gå ner på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 går ner.
 • Priser för kol går sidledes/ner.
 • Priset på olja går sidledes.

« Tillbaka