« Tillbaka

Elprisutvecklingen

Prognos Rörligt elpris

Det rörliga priset för augusti blev 66,43 öre/kWh (att jämföra med: juli 62,62 öre/kWh, juni 53,87 öre/kWh och maj 42,19 öre/kWh). Det extremt varma vädret i maj till augusti gjorde att det har avdunstat en del vatten samt att det varit mycket dåligt med nederbörd och vind under hela sommaren. Råvarupriserna (kol och olja) samt en svag krona har också påverkat prisutvecklingen, terminspriserna är fortfarande höga. Utsläppsrätterna har haft en otrolig uppgång från årsskiftet till i början av september.

Elcertifikaten har haft stor och snabb uppgång från mitten av juli tills idag. Prisuppgången beror till stor del på låg vindproduktion under perioden samt en del tradingbolags handel. Det har utfärdats färre elcertifikat med anledning av för lite vind under juli och augusti. Detta har i sin tur påverkat ”lagret” av elcertifikat och marknaden ser en risk att det skulle bli ont om elcertifikat framåt årsskiftet.

Den nordiska kärnkraften går i dagsläget på 61 procent, denna revisionsperiod pågår under hösten.

Prognos Fast elpris (på kort och lång sikt)

På de korta fastprisavtalen tror vi på en sidledes/uppåt gående prisutveckling. Det finns en fortsatt osäkerhet för prisutvecklingen på de längre fastprisavtalen. Detta beroende på höga priser på utsläppsrätter CO2. Det är även osäkerhet för hur fyllnadsgraden i magasinen kommer att se ut inför vintern. Vi tror på en sidledes/uppåt gående prisutveckling på längre fastprisavtal närmaste veckan.

• Priset på utsläppsrätter CO2 går upp.
• Priser för kol går sidledes/svagt upp.
• Sidledes priser på olja

 

« Tillbaka