Byalag – fiberföreningar

För cirka 100 år sedan, när elnätet byggdes ut i Sverige, gick grannar på landsbygden samman och såg till att ansluta sig. Idag finns samma möjlighet när det gäller utbyggnad av fibernät. Du och dina grannar i byn bildar exempelvis en ekonomisk förening och anlitar ett företag som är specialiserat på att hjälpa till med praktiska frågor såsom projektering och markavtal.

Ett fibernät har många fördelar jämfört med alternativen, till exempel ADSL eller mobilt bredband. Du får en uppkoppling med överlägsen kapacitet och slipper blockering av telefonlinjen. Dessutom kan du utnyttja fibernätet till såväl internet som telefoni och tv.

Men det finns ännu fler fördelar med fibernätet. Både larm och övervakning av exempelvis hem och ladugård kan skötas med webbkamera och vissa kommuner i landet testar redan fjärrsjukvård via webb-tv. Med ip-telefoni ringer du både betydligt billigare och säkrare. Kabeln grävs ner och vid exempelvis åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare.

Starta Byanätsprojekt

Bygg ett eget fibernät, så här kan det gå till, kort formulerat, se nedan. Eller läs Bredbandsforums broschyr som är lite utförligare.

Bestäm ett område

Ett geografiskt område avgränsas. Vi tar fram en förenklad kostnadsberäkning. Därefter informeras fastighetsägarna i området.

Bygg upp en organisation

För att arbetet med fibernätet ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att fördela ansvaret. Utse en projektgrupp, entreprenadgrupp och administrationsgrupp med tydliga uppdrag och övriga arbetsgrupper.

Tid för avtal

Nu är det dags att underteckna avtal, såväl medlemsavtal som markavtal.

Finansiering

Planera ekonomi och likviditet. Det finns bidrag att söka för utbyggnad av fiber på landsbygden. Kontakta Länsstyrelsen och din kommun för mer information. I vissa fall finns även privata stiftelser där din förening kan söka bidrag.

Dags för beslut

När alla avtal är klara, finansieringen ordnad, projekteringen baserad på avtalade medlemmar är gjorda och entreprenörsupphandlingen färdig, tas det formella beslutet.

Uppstartsmöte

Vid uppstartsmötet görs en genomgång av projektet med avseende på samordning, logistik och kvalitetsfrågor. Vid detta möte medverkar bland annat projektledning, energibolag och vald markentreprenör.

Entreprenad

Nu vidtar det praktiska arbetet med markentreprenad tillsammans med de egna medlemmarnas dagsverke, svetsentreprenad för noder och skåp och allt annat som behöver göras.

Anslutning

När fibern är indragen är det dags att aktivera sig i nätet och välja tjänster. Mer information om vilket utbud som finns hittar du här.