Fjärrvärme och hållbarhet

Vår fjärrvärme produceras huvudsakligen från biobränslen och industriell spillvärme. Mer om själva produktionen och våra anläggningar kan du läsa här.
I vår hållbarhetsrapport hittar du statistik och uppgifter om bränsleförbrukning.

Biobränslen i fjärrvärmeverksamheten

Nedan redovisas hållbarhetsinformation för de bränslen som används i de av våra anläggningar som i nuläget omfattas av Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Bränsle Bränslekategori
enl. Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen
Råvara
enl. Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen, samt ER 2021:21
Ursprung
Flis Flis Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk Sverige, Baltikum
Bark Bark Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk Sverige
Brännved Övriga fasta bränslen Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk Sverige, Baltikum