Fjärrvärmenätet – kan jag få fjärrvärme?

Vi erbjuder idag fjärrvärme i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Efter invigningen av vårt kraftvärmeverk 2007 så har biobränsleeffekten mer än fördubblats i vårt fjärrvärmenät. Vår fjärrvärmeproduktion i Norrtälje är nu till nära 100 procent från förnybart biobränsle.

Dessutom innebär kraftvärmeverket att vi har möjligheter att genomföra en rejäl utbyggnad av fjärrvärmenätet i Norrtälje. Utbyggnaden de senaste åren har främst handlat om Solbacka, Görla och Färsna.

Även i Rimbo och Hallstavik har nätet vuxit de senaste åren. Fjärrvärme har varit det mest prisstabila uppvärmningssättet de senaste 10 åren. Vid en prisjämförelse med andra uppvärmningsalternativ står sig fjärrvärme betydligt bättre idag jämfört med för bara några år sedan. Fjärrvärme lär bli allt mer gynnat skattemässigt i takt med att arbetet mot växthuseffekten ökar. Redan idag värms mer än 90 procent av alla hus som inte är villor med fjärrvärme.

Välkommen med din intresseanmälan!

Vårt mål är att tillsammans med dig som ska bygga nytt, se till att göra varje byggprojekt så attraktivt som möjligt med beprövade lösningar, framtidsteknik och miljötänkande. Vi kan förlägga servisledning, fjärrvärme och fiberanslutning på samma gång vilket avsevärt förenklar för dig som vill bygga fastigheter. Se gärna vår film!