Allmänna avtalsvillkor Fjärrvärme

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för näringsverksamhet och enskilt bruk. Avtalsvillkoren för konsumenter är framtagna i ett samarbete mellan Energiföretagen Sverige och Konsumentverket. 

Ändringar i allmänna villkoren

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk. Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

De nya villkoren för konsument gäller från och med 20190401.

Nya dataskyddslagen

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). En av grundtankarna bakom GDPR är att stärka den enskildes integritet, vilket innebär bland annat hårdare krav på säker hantering samt skydd av personuppgifter. Du kan läsa mer om GDPR här.