Anslutningskostnad fjärrvärme

Kundens kostnad för anslutning till fjärrvärme utgörs av två delar, anslutningsavgift för servisanslutning samt kostnad för egen fjärrvärmecentral. Norrtälje Energi utför alltid servisanslutningen. Om kunden så väljer kan vi även utföra nyckelfärdig installation av fjärrvärmecentral. Alternativt kan kunden välja att utföra installation av fjärrvärmecentral med egen entreprenör. Priset bestäms i förhandling med entreprenören.

I förekommande fall kan ytterligare kostnader tillkomma om befintligt värmesystem i fastigheten inte är anpassat för vattenburen värme.

Fastighet (näringsidkare och annan verksamhet)

Anslutningsavgiften baseras på kostnad för utbyggnad av nät till fastigheten. Pris offereras på begäran. Även pris för nyckelfärdig installation av kundens fjärrvärmecentral offereras på begäran.

Villa (konsument)

Anslutningsavgiften baseras på kostnad för utbyggnad av nät till fastigheten. Pris offereras på begäran. Även pris för nyckelfärdig installation av kundens fjärrvärmecentral offereras på begäran.

Vi erbjuder ett standardpris för anslutning inklusive nyckelfärdig fjärrvärmecentral till villa. Priset förutsätter att villan är belägen i omedelbar närhet till befintlig huvudkulvert och med en servisledning begränsad till cirka 20 meter.

Pris totalt 150 000 kr inklusive moms
pris vid fullt ROT-avdrag 133 350 kr inklusive moms