ROT-avdrag

Vid fjärrvärmeanslutning har du rätt att få ROT-avdrag om huset är äldre än fem år. ROT-avdraget innebär att du kan få 30 procent avdrag på arbetskostnaden. Resten av arbetskostnaden får vi från Skatteverket när du har betalat din faktura och ditt ROT-avdrag har godkänts av Skatteverket.

Underrätta oss i förväg om du har för avsikt att göra ROT-avdrag på arbetskostnaderna.