Hur fungerar fjärrvärme?

Principen för fjärrvärme är ganska enkel. En gemensam värmeanläggning, som i Norrtälje och Rimbo eldas med flis och i Hallstavik med pellets, värmer upp vatten som distribueras via isolerade rör i marken till de anslutna fastigheterna.

Arsta kraftvärmeverk i Norrtälje är ett fjärrvärmeverk som förutom värme även producerar el. Fjärrvärme är en av Sveriges stora klimatförbättrare.

Värmen sprids till olika fastigheter genom att vattnet transporteras i välisolerade rör under marken, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns en värmeväxlare där värmen (men inte vattnet) förs över till fastighetens eget värmesystem med värmeelement och tappvarmvatten. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds tillbaka till kraftvärmeverket för att åter värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen.

Fördelarna är många

  • Enkelt uppbyggda värmecentraler med få delar innebär minimal skötsel. Villacentralerna tar väldigt liten plats. Hos våra kunder sitter den till exempel i hobbyrum, gästrum eller torkrum.
  • Hög driftsäkerhet ger dig en trygg leverans av värme och varmvatten.
  • Du behöver inte ta hand om några bränsleleveranser.
  • Miljöanpassad och koldioxidneutral uppvärmning gör att du bidrar till en hållbar utveckling.

Ytterligare ett plus med kraftvärmeverket Arsta är att anläggningen dessutom producerar grön el. Denna produktion motsvarar ungefär 15 procent av Norrtäljes totala behov.