Vår egen stolta produktion

Fjärrvärme har med åren blivit själva grundstenen för uppvärmning av tät bebyggelse. Det är en miljövänlig, trygg och bekväm värmekälla som dessutom är mycket prisvärd.

Vi erbjuder fjärrvärme i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Fjärrvärmenäten är väl utbyggda och ofta kan inkoppling ske till en närbelägen huvudledning. Även fastigheter och villor med längre avstånd från huvudledning kan erbjudas anslutning om tillräcklig andel av hus efter vägen väljer att ansluta sig.

Fjärrvärme är en miljöanpassad uppvärmningsform som tar till vara energi som annars skulle gå förlorad. I Rimbo och Norrtälje använder vi flis, det vill säga rester från skogsindustrin, och i Hallstavik använder vi spillvärme och pellets. Ännu bättre blir konceptet när det kombineras med produktion av miljövänlig el i ett biobränsleförsörjt kraftvärmeverk. Det gör vi vid vår kraftvärmeanläggning Arsta i Norrtälje sedan 2007.

Anläggningen med både ett fjärrvärmeverk och ett kraftvärmeverk syns tydligt när du kommer in i Norrtälje söderifrån på motorvägen samt från Västra vägen. Här producerar vi cirka 15 procent av den el som förbrukas i Norrtälje. Elen säljer vi under namnet 1899 och är den mest lokalproducerade el som går att köpa i Norrtälje kommun. För tillfället är den dock slutsåld. 1899-elen kostar 1 öre/kWh mer än vår vattenel och det överskottet går oavkortat till olika samhällsinsatser i kommunen. Nyfiken och vill läsa mer om projekten?

Välkommen med dina frågor och funderingar om fjärrvärmeinstallation till din fastighet!

P.S. Visste du att det går att boka visning av vårt spännande kraftvärmeverk för större grupper?

Anläggningsdata för EC-Arsta

Totalt installerad panneffekt 63 MW
Rökgaskylareffekt 5 MW
El-effekt 6,3 MW
Ångtryck 69 bar
Ångtemp 485 °C
Volym ackumulator 4000 m3
Total fjärrvärmeproduktion 135 GWh
Elproduktion 22 GWh

Anläggningsdata för EC-Rimbo

Totalt installerad panneffekt: 11 MW
Rökgaskylareffekt: 1,5 MW
Huvudsakligt bränsle: Flis, bio-olja
Total fjärrvärmeproduktion: 20 GWh

Anläggningsdata för EC-Hallstavik

Totalt installerad panneffekt: 7 MW
Huvudsakligt bränsle: Träpellets
Total fjärrvärmeproduktion: 10 GWh

Välkommen med dina frågor och funderingar om fjärrvärmeinstallation till din fastighet!