Fjärrvärme och hållbarhet

Biobränslen i fjärrvärmeverksamheten

Nedan redovisas hållbarhetsinformation för de bränslen som används i de av våra anläggningar som i nuläget omfattas av Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Omfattningen av vår användning av bioolja uppgår i nuläget inte till den nivå som innebär rapporteringskrav, men vår leverantör innehar hållbarhetsbesked för produkten och vi redovisar även den användning nedan eftersom den kan komma att omfattas framöver om förbrukningen skulle öka.

Bränsle Bränslekategori
enl. Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen
Råvara
enl. Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen, samt ER 2021:21
Ursprung
Flis Flis Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk Sverige
Bioolja Bioolja MFA (Mixed Fatty Acids) Nederländerna