Hållbarhet är viktigt för våra kunder – 1899 tillfälligt slutsålt

16 juni 2021

Nu har vi fått ytterligare bevis på att hållbarhetsfrågor ligger nära våra kunders hjärtan. Vi har nämligen sålt ”slut” på vår egenproducerade el, 1899. 1899-elen produceras vid vårt kraftvärmeverk Arsta i Norrtälje, där vi samtidigt producerar biobränslebaserad fjärrvärme. Vi kan producera ungefär 20 GWh (gigawattimme) el här, och denna mängd är nu redan slutsåld för 2021. Därför tvingas vi stoppa försäljningen av 1899 för året men givetvis finns det annan el att köpa, så du som kund blir naturligtvis inte utan el. Du kan välja mellan Bra Miljöval eller vattenel från Älvkarleby kraftverk.

Det som är speciellt med 1899-elen, förutom att den är förnybar och lokalproducerad, är att 1 öre/kWh oavkortat går till olika samhällsinsatser med syfte att bidra till en positiv hållbar utveckling för alla i Norrtälje kommun. Exempel på detta är våra Hållbarhetsdagar som äger rum i september. Dagarna är inriktade på att vi vill hjälpa till att öka kännedomen om de Globala målen och Agenda 2030. Läs mer här om du vill veta mer.

Framåt december kommer vi att ha möjlighet att sälja 1899-el igen, från 2022 års produktion.

Träd grön