Hållbarhetsdagarna är igång!

25 september 2020

De tre första dagarna av 1899-pojektet Hållbarhetsdagarna är nu avklarade och summeringen är att det går jättebra! Klasserna är taggade och tycker det är kul och vädret har varit på vår sida då allt sker utomhus!

Vi har bland annat 3 olika stationer med övningar på Naturcentrum i Färsna där vi pratar om:

Odling och känsla för råvaran och respekten för den, att vi ska inte ta mat för givet, hur man kan tänka för att handla mer hållbart, lokalt, ekologiskt,  årstidsanpassat osv. och dessutom hur det fungerar från jord till bord!

Varför vatten och god sanitet hör ihop och hur ojämlik tillgången till rent vatten är.
Målet 2030 är att alla människor ska ha tillgång till 20 liter vatten om dagen.

Eleverna får också experimentera hur man kan producera energi på flera olika sätt.

Vid vårt kraftvärmeverk Arsta får dom se film, om hur produktionen av el och fjärrvärme går till, och gå på rundvandring utomhus (på grund av den där tråkiga pandemin som råder) och tycker det är rätt spännande, framförallt med klon.

Barn på stubbar