Höjt elnätspris från 1 augusti

6 juli 2021

Vi jobbar ständigt med att säkra och modernisera vårt elnät, det är viktigt att vi ska kunna fortsätta erbjuda våra kunder ett av Sveriges mest pålitliga elnät.

För att höja driftsäkerheten och framtidssäkra elnätet behöver vi både investera i vårt befintliga elnät och i ny teknik. Ett exempel på detta är att vi nyligen genomfört en stor investering och bytt ut samtliga drygt 17 000 elmätare i vårt elnät till nya framtidssäkrade smarta elmätare. Detta var vi tvungna att göra då våra gamla elmätare fallit för åldersstrecket, och med ett elnät som till stor del är byggt under 1970–80-talet står vi inför en motsvarande utmaning inom flera andra delar av elnätet. Det vill säga vi har ganska mycket utrustning i vårt elnät som närmar sig sin tekniska livslängd och kräver viktiga investeringar. Vi behöver förnya elnätet för att ge dig som kund en trygg och säker elleverans oavsett om du bor i tätort eller på landsbygd.

Höjt elnätspris från 1 augusti 2021

För att kunna fortsätta vårt proaktiva arbete höjer vi nu, för första gången sedan 2018, våra elnätspriser med 5 procent. För den som bor i lägenhet innebär det cirka 6 kronor/månad och för den som bor i villa blir det cirka 33 kronor/månad i höjning. Även efter denna prisändring fortsätter våra elnätspriser vara väldigt låga i förhållande till vår omvärld, vilket vi är stolta över.

Förändringen träder i kraft från och med 1 augusti 2021 och gäller alla kunder anslutna till vårt elnät, både privat- och företagskunder. Mer information om vår elnätsverksamhet och våra priser hittar du här.

Elmontör i elstolpe