Inkoppling av mobil provtagningsstation

16 oktober 2020

Idag har det öppnat en mobil provtagningsstation för Covid-19-tester vid Sportcentrum i Norrtälje vilket gör det möjligt för fler att testa om de har symptom på Covid-19. Det är Region Stockholm som efter uppvaktning av kommunen och KSON beviljat stationen. Tidigare i veckan såg våra elmontörer till att stationen snabbt kopplades in på elnätet efter att vi tagit beslutet att bjuda både på elinstallationen och elförbrukningen så länge den står på plats.

– När frågan kom upp om vi kunde hjälpa till med en snabb anslutning så kändes det självklart att vi också skulle hjälpa till med kostnaden, viktigt att vi alla bidrar och gör vad vi kan för att underlätta för våra kommuninnevånare.  säger Tobias Dahlberg, vd på Norrtälje Energi.

Fördelarna med den mobila mottagningen är snabba provsvar och att Norrtäljeborna slipper åka till Vallentuna för provtagning, även om det är hemskt fint i Vallentuna flikar Vallentunabon Tobias in.

Du kan läsa mer här om hur det går till med provtagning och om öppettider.

Arbete från skylift