« Tillbaka

Klimatklivet

Nu har Naturvårdsverket har öppnat en ny ansökningsomgång till Klimatklivet. I år finns 1,2 miljarder kronor som företag, kommuner, landsting, ideella föreningar och andra organisationer kan söka för lokala klimatåtgärder. Ansökan är öppen 7 augusti – 11 september, med beslut planerade till november. Nästa ansökningsomgång inleds 9 oktober till 9 november, med beslut i början av 2018.

Pengar från Klimatlivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. Åtgärder som kan få stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser.

Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Under perioden 2015-2020 fördelas 4 miljarder kronor till klimatsmarta projekt.

Läs mer och ansök via Naturvårdsverkets hemsida.

« Tillbaka