Driftinformation elnät och fjärrvärme

På vår avbrottssituationskarta kan du se strömavbrott i vårt elnät. Du kan se både planerade avbrott och avbrott som beror på olika typer av fel. Avbrott i våra fiberleveranser och fjärrvärmeavbrott syns inte i kartan utan finns noterade ute till vänster på sidan.

Här hittar du länken till avbrottssituationskartan.

Om du vet om en driftstörning och inte ser någon information om det i kartan eller i loggen till vänster kan du göra en felanmälan till oss.

Vid stora störningar kan det dröja lite innan orsaken till avbrotten och beräknad tid för åtgärd syns i vår logg här intill, eftersom det då är ett hårt tryck på vår driftpersonal.

Felanmälan Elnät

Innan du ringer…

…så vill vi att du kontrollerar dina säkringar vid mätaren samt om ev. jordfelsbrytare löst ut. Undersök också om dina grannar är utan ström.

Om grannarna har ström, men inte du, ligger felet för det mesta inom kundens egen elanläggning. Om du behöver hjälp att åtgärda ett elfel inom din egen anläggning kontaktar du en elinstallatör.

Om felet ligger inom vår anläggning så ringer du till oss på telefonnummer 0176-718 20 (dygnet runt). Vi har alltid personal i beredskap för snabb felavhjälpning.

Felanmälan Fjärrvärme

Innan du ringer…

…så vill vi att du kontrollerar om felet är på din fjärrvärmecentral. Om du behöver hjälp att åtgärda ett fel inom din egen anläggning kontaktar du en vvs-installatör.

Om felet ligger på vår anläggning ringer du till oss dygnet runt på telefonnummer 0176-718 30. Vi har alltid personal i beredskap för snabb felavhjälpning.

Information om leveranssäkerhet för elnätet

Norrtälje Energi levererar varje år in fullständig och detaljerad avbrottsstatistik till Energimarknadsinspektionen som utövar tillsyn över alla elnät.
Facit för Norrtälje Energi år 2017 är en medelavbrottstid per kund på 38 minut/år (inklusive planerade och aviserade avbrott), vilket omräknat ger en leveranssäkerhet av 99,99 % för en medelkund.

Vänta en stund medan jag funderar..

Jag hittade tyvärr inte något bra svar..

Du kan prova följande

  • Söka på hela vår site genom att klicka här
  • Kontakta oss, du hittar all vår information här

Hej jag heter Monica!

Ställ din fråga här så ska jag försöka svara på den.