Länkbibliotek

Här nedan finner du en rad med länkar till andra informationsspäckade hemsidor som vi hoppas du kan ha glädje av om du hitintills inte hittat det du sökte på vår hemsida.

En som är särskilt efterfrågad är information kring energirådgivning. Vi har mycket duktig och utbildad personal vad gäller energirådgivning men om du vill prata med en oberoende part så finns Energirådgivningen till hands. De kan ge råd om tilläggsisolering, fönsterglas och andra åtgärder man kan göra för att minska husets energitjuvar.

Önskar mycket nöje med läsningen!