« Tillbaka

Byte av kraftkälla – cirkeln är sluten efter 100 år

Vi har fått möjligheten att köpa vattenproducerad el från Älvkarleby kraftverk i stället för som tidigare från Luleälven.  Och eftersom vi gärna handlar så lokalt det bara går kommer nu all vattenel vi tillhandahåller till våra kunder från Älvkarleby kraftverk vid Dalälven. Vi hoppas att alla våra miljömedvetna kunder uppskattar att vi nu handlar mer … Fortsätt läsa Byte av kraftkälla – cirkeln är sluten efter 100 år

Stort projekt

Under våren har ett stort projekt pågått på vårt kraftvärmeverk i Norrtälje. Den gamla värmeväxlaren för fjärrvärmenätet har bytts ut till en ny mindre och modernare modell. Den nya värmeväxlaren är i drift nu och det avslutande arbetet med att isolera alla nya rör och värmeväxlaren kvarstår i skrivande stund.  

Tomas Karlsson ny vd för Norrtälje Energi

Tomas Karlsson blir ny vd för Norrtälje Energi. Tomas kommer närmast från Telia där han jobbar med affärsutveckling inom bredbandsområdet. Tomas har en bakgrund som vd för bland annat Göteborg Energis bredbandsbolag, GothNet och Borås Elnät, som driver elnät och bredbandsverksamhet. Tomas tillträder under hösten. Läs mer i pressmeddelandet.

Lågt flygande helikopter

Vi kommer att utföra driftbesiktning av vårt elnät med lågt flygande helikopter under perioden måndag 28 maj till och med onsdag 30 maj. Vi startar i området Rånäs/Rimbo och jobbar oss vidare över våra elledningar under dessa dagar.

Ny personuppgiftslag och ändringar i allmänna villkoren

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som gäller inom EU från och med 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). En av grundtankarna bakom GDPR är att stärka den enskildes integritet, vilket innebär bland annat hårdare krav på säker hantering samt skydd av personuppgifter. Läs om hur … Fortsätt läsa Ny personuppgiftslag och ändringar i allmänna villkoren

« Tillbaka