Kurs på gården

2021-04-23

Den mest blöta och kalla dag på hela denna aprilvecka övade några medarbetare på något av det mest viktiga av allt – att kunna ta ned en skadad kollega från en stolpe. Vi genomför regelbundet en kurs i ”Nedtagning av nödställd” för våra medarbetare som arbetar i stolpe så att de ska ha kunskap och förmåga att rädda sig själv eller ta ner en nödställd från en stolpe eller mast.
De fick med beröm godkänt även denna gång!